Sveiki, jau vairāk kā desmit gadus kooperatīvā Banga (īpašums Banga 3)darbojas vācējs, kas vairākas reizes dienā, katru dienu no kooperatīva miskastēm pārved mantas uz savu īpašumu. Šobrīd miskaste šajā īpašumā gan smaržas, gan izmēru ziņā ir neaprakstāma un arī atrodas ārpus īpašuma robežām. Ne tikai tas degradē vidi, bet arī ikdienā ir jāsastopas ar cilvēku, kuram ir garīga rakstura problēmas un kas atsakās risināt šo jautājumu, aizbildinoties, ka ir norakstījis īpašumu meitai. Kooperatīvs neiesaistās problēmas risinājumā, lai gan vairākkārtīgi ir vākti iedzīvotāju paraksti. Vēl šajā īpašumā ir savairojušies dzīvnieki. Vai ir iespējams kaut kā risināt šo problēmu?
Paldies!