Ir zināms, ka atrašanās elektromagnētiskā starojuma avota tuvumā var radīt neatgriezeniskas veselības problēmas. Vai ir veikts novērtējums, kāds elektromagnētiskā starojuma līmenis ir radaram, kas atrodas pie Skultes ostas Aģes kreisajā krastā, un kā tas ietekmē Zvejniekciema iedzīvotāju veselību? Ja šāds novērtējums ir veikts, kāds tas ir un kur ar to var publiski iepazīties?