Jautājumā par radaru pie Skultes ostas kļūdījos par Aģes krastiem, labā krasta vietā pieminot kreiso.
Tomēr vai pašvaldībai nebūtu jārūpējas par savu iedzīvotāju veselību neatkarīgi no tā, kam pieder radars, kas ir spēcīgs izstarotājs, it sevišķi, ja tas ir militārs objekts? Neatkarīgi no piederības, manuprāt, pašvaldībai būtu jāseko līdzi, kādu ietekmi uz iedzīvotāju veselību var atstāt šādi objekti, un regulāri jāveic attiecīgie mērījumi.
Cik drīz varētu sagaidīt Aizsardzības ministrijas atbildi uz konkrēto jautājumu?