Jūs atbildējāt par elektromagnētiskā lauka līmeni Zvejniekciemā:
“Sazinoties ar Veselības inspekciju, noskaidrots, ka pastāvīgs starojuma monitorings netiek veikts. Papildus informējam, ka uzzināt konkrētus elektromagnētiskā lauka starojuma rādītājus no konkrētā objekta iespējams pasūtot mērījumus laboratorijā, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā. Šīs iestādes testēšanas pārskats iesniedzams Veselības inspekcijā slēdziena sagatavošanai.”
Kam būtu pienākums un tiesības pasūtīt elektromagnētiskā lauka mērījumus akreditētā laboratorijā, ja reiz netiek veikts monitorings?
Vai tiešām pašvaldībai neinteresē noskaidro elektromagnētiskā lauka līmeni militāra objekta tuvumā savā teritorijā?