Jūs atbildējāt: “Pēc Aizsardzības ministrijas sniegtās informācijas, nekustamais īpašums – tehniskās novērošanas punkts atrodas Skultes ostas teritorijā.Sākot tehniskās novērošanas punkta būvniecību, tika saņemts valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūras” 06.09.2009. atzinums Nr. 91 un Reģionālās vides pārvaldes 24.11.2011. atzinums Nr. 201, kas vērtē tehniskās novērošanas punkta un tā iekārtu ietekmi un vidi un cilvēka veselību. Atzinums tiek izsniegts tikai tādos gadījumos, ja tajā nav pārsniegtas vai pārkāptas Latvijas Republikā noteiktās normas attiecībā uz vidi vai veselību, t.sk. veselību ietekmējošiem faktoriem.”
Vai tomēr būtu iespējams uzzināt konkrētus elektromagnētiskā lauka starojuma rādītājus no konkrētā objekta, kas it kā nepārsniedz Latvijas Republikā noteiktās normas?
Vēl – kopš 2009. gada, kad ir izsniegts minētais atzinums, ir pagājuši 10 gadi, kuru laikā iekārtu izvietojums un starojuma līmenis var būt mainījies. Vai Saulkrastu pašvaldība nav ieinteresēta veikt neatkarīgus mērījumus, lai noskaidrotu šī objekta ietekmi uz iedzīvotāju veselību?