Jus rakstījāt, ka Google Maps pēdējo reizi informāciju ir aktualizējis 2018. gada janvārī attiecībā uz Tallinas ielas nosaukuma maiņu. Tomēr Google Maps ir redzams, ka Tallinas iela joprojām saucas Tallinas iela, nevis Ainažu iela.
Kurā kartē, kas ir plaši pieejama mirstīgajiem, ir lasāms Ainažu ielas nosaukums?