Paldies par atbildi par projekta “Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” gaitā paredzamajiem būvdarbiem.
Jūs atbildējāt:
“Projekta laikā notiks sešu Saulkrastu novada ielu pārbūve – Bīriņu, Akācijas, Jūras, Melnsila, Upes, Ostas un divu jaunu – Pirmās un Svētku ielas būvniecība. Pārbūves laikā notiks vecā ielas seguma noņemšana un jauna uzklāšana. Rezultātā tiks sakārtota sabrukusī iela, un arī turpmāk tajā nav paredzēta kravas transporta kustība.”
Taču mans sākotnējais jautājums bija pat guļošajiem policistiem uz Upes ielas un zīmi “Dzīvojamā zona” Upes ielas sākumā. Ja saskaņā ar šo projektu ir paredzēts tikai nomainīt ielas segumu, tad tā ietvaros tomēr nav paredzēts uzstādīt guļošos policistus un minēto ceļa zīmi, lai ierobežotu ātrumu un Upes ielas?