Pievienojos Jāņa jautajumam par Skultes ostas trokšņu mazināšanu. Diemžēj Jūs neatbildējāt pēc būtības uz viņa jautajumu par to, kādi pasākumi ir paredzēti, lai šos trokšņus mazinātu. Pēc Jūsu atbildes varēja saprast tikai, ka nav plānot būvēt prettrokšņu sienu. Vai nav plānoti arī nekādi citi pasākumi, un Zvejniekciema iedzīvotaji arī turpmāk būs pakļauti pastiprinātiem ostas trokšņiem?