Sveicināti!
Zināms, ka Skultes senais nosaukums Adeaminde ir cēlies no lībiešu vārda adia-mala un Mūnde-grīva, kas tulkojumā nozīmēja “Aģes grīva”. Tā kā Aģes grīva ģeogrāfiski ir tagadējais Zvejniekciems, vai var uzskatīt, ka Adeaminde ir arī tagadējā Zvejniekciema senais nosaukums?