Labdien!
Vai šogad kaut kas ir plānots, lai uzlabotu iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļ stacijai “Inčupe”? Vai ir plāni pārnest staciju tuvāk apdzīvotajiem vietām?