Labdien,
Ierosinājums pašvaldībai sadarbībā ar ZAAO izveidot kritušo lapu bezmaksas savākšanas punktus, kur Saulkrastu iedzīvotāji rudens mēnešos bez maksas varētu nodot savāktās kritušās lapas, zarus un citus dārza zaļos atkritumus. Tas novērstu gaisa piesārņošanu dēļ intensīvas lapu dedzināšanas. ZAAO šobrīd piedāvā par maksu nodod jebkura veida zaļos atkritumus, tomēr rudens mēnešos šo pakalpojumu vajadzētu nodrošināt bezmakasas, apkārtējās vides sakopšanas un uzlabošanas nolūkos.