Labdien!
Lūdzu izvērtēt piekrastes zvejnieku darbību izvietojot tīklus piekrastes zonā. Bieži tīkli ir izvietoti ļoti tuvu krastam, 40-50 metru attālumā, arī vietās kas ir atpūtnieku apmeklētas, piemēram, Pabažu rajonā. Uzskatu, ka tik tuvu krastam izvietoti tīkli ir bīstami gan bērniem gan pieaugušajiem peldētājiem. Varbūt ir nepieciešams noteikt kādu drošu tīklu izvietošanas robežu vismaz pilsētas robežās?