Tas, ka Skultes osta ir izveidota ar Saulkrastu domes lēmumu un ir viens no būtiskākajiem pašvaldības uzņēmumiem ir skaidrs. Tomēr, ja neskaidra ir domes saistība realitātē ar ostas darbību, tad visnotaļ skaidra ir deputātu finansiālā ieinteresētība darbojoties ostas valdē. Tas deputātiem ir papildus peļņas avots?
Kādā sakarā, gāžot no amata līdzšinējo domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un atbrīvojot viņu arī no Skultes ostas valdes priekšsēdētāja amata, Skultes ostas valdē nu darbosies veseli trīs domes deputāti (Aiva Aparjode un Alens Horsts), ieskatot jauno priekšsēdētāju Normundu Līci?
Lūdzu izskaidrojiet viņu kompetenci attiecīgajā nozarē un publiskojiet salīdzināšanai Saulkrastu domes priekšsēdētāja un deputātu algas un viņu atalgojumu darbojoties Skultes ostas valdē.