Labdien. Esmu novērojis, ka daudzus gadus Saulkrastu gājēju celiņi un laukumi no nokritušajām rudens lapām tiek tīrīti ar lapu pūtēju. Varbūt jau nebūtu nekas peļams, bet papētot vairāk, nākas secināt, ka visas lapas nevis tiek sapūstas vienā kaudzē un savāktas, bet gan sapūstas pa malām, tai skaitā, piemēram, no gājēju ceļa uz kāda cita Saulkrastu iedzīvotāja privātīpašuma vai piegulošās teritorijas. Pēc būtības sanāk tā – uzņēmums kurš kopj gājēju celiņus, sapūš savus bio atkritumus cita īpašumā. Papildus tam, ir mainījušies noteikumi un lapas Saulkrastu teritorijā drīkst tikai utilizēt, nevis dedzināt. Tad sanāk, ka šis uzņēmums ne tikai piegružo svešu īpašumu vai piegulošo teritoriju ar saviem bio atkritumiem, bet arī rada papildus materiālos izdevumus šīs lapas vēlāk utilizējot. Lūdzu Saulkrastu domei veikt pārrunas ar līgumuzņēmumu, kurš veic darbus ar lapu pūtējiem, lai turpmāk nevis lapas pūš pa malām,piedrazojot svešus īpašumus, bet gan savāc un utilizē likuma kārtībā.
Otrs jautājums, esmu novērojis, ka daudz veco koku lapu tiek izgāztas Saulkrastu estrādes teritorijā no balta mikroautobusa. Vai turpmāk redzot šādu darbību ir jāsauc Pašvaldības policija vai arī Saulkrastu estrādē ir ierīkots Bio atkritumu utilizācijas poligons? Paldies