Uz Ainažu ielas daudzas ceļa apgaismojuma lampas ir izdegušas! Vai pašvaldība varētu aktīvāk komunicēt ar “Latvijas valsts ceļiem” par šo lampu salabošanu, lai tas nav jādara iedzīvotājiem?
Nav normāli, ka lampu nomaiņu jāgada ilgāk kā gadu, kā nekā Saulkrastu centrālā iela!