Saulkrastu novada ciemos “Roze”, “Vēsma”, “Priedes” krustojumā (Rožu bulvāris un Vēsmas bulvāris krustojums), pēc atmežošanas tuvumā, jau otro gadu autobusu pieturā netiek veikti uzkopšanas darbi. Laukums izskatās kā izgāztuve. Kās ir atbildīgs par šīs teritorijas tīrīšanu?