Kad sāksies Saulkrastu estrādes rekonstrukcija?Cik liels ir Eiropas līdzfinansējums, un cik pašvaldības?Kopējās izmaksas?