Vai ir plānots uzlabot gājēju un velosipēdistu drošību pagasta teritorijā?
Ceļam P6 (Saulkrasti – Ragana) veloceliņš un trotuārs beidzas līdz ar Tallinas šoseju, it sevišķi vasarā ir ļoti intensīva automašīnu satiksme un pārvietoties ar kājām un velosipēdu ir nepatīkama, ceļa nomale ir šaura. Līdzīga situācija ir ceļam V39 (Saulkrasti – Bīriņi).