Kad tiks savesta kārtībā Lapu iela? Kaut Lapu ielā pirmajā ieraka kanalizācijas trubas, tomēr Draudzības iela tika sakārtota un ceļš izlīdzināts, bet Lapu ielā jau no Jāņiem sabērtas šķembas, ceļš nenolīdzināts, nav uzbērts segums (ceļš bedrains un put). Tas pats ir arī Akmeņu un Enkuru ielā. Ja zemi paredzēts bērt vēlāk – tad kāpēc nevar vismaz nolīdzināt, ja vairāk kā mēnesi neko nedara? Melnzemi apkaisa Draudzības ielā un pie lielceļa, savukārt Lapu ielā uzbērta smilts, kurā grimst, līdz ar to nevar nopļaut ceļa malu.