Kāpēc nav nekādas informācijas publiskajā telpā par Vītiņu ielas remontu?
Kas iepriekš ir apsekojis ielas un sniedzis informāciju, ka ielas ir atbilstošā kārībā?
Kas veic Vītiņu ielas remontu un cik tas maksās?
Kāpēc pašvaldība atbildes sniedz anonīmi?