Labdien.
Atverot Saulkrastu komunālservisa mājas lapu, nav redzams, kas ir iestādes vadītājs un kā viņu var sazvanīt. Vai ir labas parvaldības princips ievērots?
Jau no rudens norādu, ka Vītiņu iela ir sliktā stāvoklī. Rakstu trešo reizi. Kam ir jānotiek un kas jādara, lai iela tiktu savesta kārtībā. Auto lavierē starp bedrēm, tumšs, cilvēki tāpat lavierē starp peļķem, kad lietus līst. Divas reizes jau ir būts iestādē un norādīts uz nekārtībām. Šodien zvanīju un tā arī nekādā skaidrībā netiku. Kad konkrēti tiks iela savesta normālā lietošanas kārtībā?