Labdien.
Nezinu vai tas ir huligānisms bet pārkāpums noteikti. Pilsētas teritorijā tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Pat tiek salikti atkritumi plasmasas lielajos maisos un sakrauti ugunskurā un gaida kad tiks pielaists uguns. Tas vērojams pie Pabažu stacijas dzelzceļnieku mājām starp sliedēm. Centrā pie sliedēm atrodas garāžu kooperatīvs un braucot pa Avotu ielu aiz pirmajām garāžām regulāri tiek dedzināti sadzīves atkritumi. Ir izveidota regulāra dedzinātava. Vai pašvaldībai ir kādi pasākumi šādu darbību ierobežošanai?
Pīlādžu iela, strauta nogāze tiek izmantota pieguļošo māju privātām interesēm, tā ir ar dažādiem materiāliem piemēslota, rada ugunsnedrošu situāciju, kraujot zaru kaudzes, vai publisko telpu tā drīkst izmantot? Nerunājot jau nemaz par upju aizsargjoslām, kas tiek ierobežotas un aizliegta pārvietošanās cilvēkiem. Tiek izvietotas zīmes, ka pārvietošanās aizliegta. Kā jūs ar tādām lietām cīnaties mūsu pašvaldībā?