Labdien.
Saulkrastos ir vairāki avoti, vai Saulkrastu pašvaldība ir veikusi ūdens analīzes šiem avotiem? Daudzi cilvēki lieto šo avotu ūdeni, jo nav pieejams pilsētas ūdens, kā arī nav pieejama pilsētas kanalizācija, kaut gan likumā “Par pašvaldībām” 15. pants nosaka pašvaldību autonomās funkcijas: ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi….
Ar cieņu, Sandra