SIA “ZAAO” (ZAAO) 2018. gadā „Ilgtspējas indeksā” atkārtoti saņēmusi zelta novērtējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide.
Jocīgi lasīt tādu rakstu, rodas jautājums kāpēc Saulkrasti top netīrāki. Kāpēc pie Pabažu stacijas krājas atkritumi, pie vecā veikala, kas ir slēgts arī atkritumi mētājas, BAMĀ izbūvējāt soliņu, izvietojāt novērošanas kameru, atkritumu urnu novācāt, konteinerus arī. Kāds ir lietderības koeficients šādai darbībai? Kāda jēga šīm kamerām?