Vai mājai -Krasta ielā 13 ir projekts saimniecības ēkai,garāžai,sķūnim un pagrabam? Vai dzīvojamā māja reģistrēta Zemesgrāmatā? Lūdzu jautājumu uztvert nopietni. No atbildes izrietēs nākošo jautājumu skaits.