Lūdzu apsekojiet ceļus un aizlāpiet bistamākās bedres!! Bedres ir briesmīgas!!! Uz Bīriņu ceļa no viadukta pirms Saulkrastu beigu zīmes kreisajā pusē ir liela bedre ap metru plata.
Kas atbild par šo ceļu?