Saulkastu centrs. Saules laukums.
Gājēju celiņš uz jūru. Starp informācijas centru un kafe Mare nedeg apgaismojums.
Paldies!