Vai ir paredzēts, ka uzņēmumi, kas veikuši ūdensvadu un kanalizācijas maģistrāļu ieguldīšanu, pirms sala iestāšanās savedīs kārtībā Upes ielas seguma virskārtu (nolīdzinās bedres)?