Labdien! Ziņojat, ka detālplānojuma teritorijai no Saules tiltiņa līdz Ķīšupei un mežaparka veidošanas iecerei rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē darba dienās domes darba laikā līdz 2020.gada 30.augustam.
Ir 21.gadsimts… Vai tiešām priekšlikumus nevar iesniegt elektroniski? Cilvēkiem darba laiks sakrīt ar domes darba laiku…