Kam jākopj teritorija starp pieguļošo teritoriju (kas noteikta -ne vairāk kā 3 metri) un ielu?