Labdien, atsaucoties uz lūgumu precizēt “unikāla funkcija” – funkcijas/piedāvājumu, kas līdz šim nav bijis. Bet uz šo jūs jau atbildejāt (piemēram, baseins), lai gan izvairījāties nosaukt summu, ko plānots kopumā ieguldīt. Neticu, ka nav veikti nekādi aptuveni aprēķini.
Vēl komentējot labu pārvaldības praksi, man ir jautājums, kāpēc neviens no jaunizveidotā centra amatiem – vadītāja, vietnieka – netika izsludināts kā atvērts amata konkurss? Norādīšu, ka Valsts Kontroles starpziņojumā par Saulkrastiem (revidējot 2019.gadu) tā vairākkārt tika uzsvērta kā slikta prakse un interešu konflikts, it īpaši tad, ja konkrētā vadītāja pati ir deputāte un balso gan par savu ievēlēšanu, gan par algu. Konkrēti atsaucoties arī uz Sporta un Kultūras centra reorganizācijas brīdi, kad Sporta centra vadītaja tika ievelēta, bet Kultūras centra vadītāja izvēlēta konkursā. Šogad ir atkārtojies identiski tas pats. Sporta un ģimeņu centra vadība ir ievēlēta, bet Kultūras centra vadītājas vieta aizpildīta konkursa rezultātā, ignorējot konkrētos aizrādījumus no Valsts Kontroles puses.

Paldies!