Sakiet, lūdzu, kāds pamatojums ir tik straujai NĪN pacelšanai ēkām 2018. gadā? Saņēmām aicinājumu deklarēties īpašumā apmaiņā pret atlaidi NĪN. Mūsu īpašumā ir vasarnīca bijušajā kooperatīvā Veselība, tagad ciemā, tāpēc deklarēšanās jautājums mums, tāpat kā tūkstošiem citu vasarnieku Saulkrastu teritorijā, nav aktuāls. Mēs saprastu, ja augstāki nodokļi nāktu līdz ar kādiem uzlabojumiem, piemēram, civilizētu piekļuvi dzelzceļa stacijai, zemes ceļu uzturēšanai un tmldz.