Sveicināti!
Kas ir atbildīgs par ceļu uzturēšanu Lauku ielā dzelceļa tuvumā un zem dzelceļa tilta? Ceļš ir ļoti sliktā stāvoklī, jo pamatīgi izskalots gan pie Inčupes upes, gan augstāk, kur to ietekmē nepareizi izbūvēta gruntsūdeņu novades sistēma.