Kad pieslēgšanās centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai būs iespējama Rīgas ielas jūras pusei(sākot no Nr.11 un tālāk )?