Labdien!
Saulkrastu Domes Ziņās aprīļa numurā bija raksts, ka tiks veikti ielu un ceļu remontdarbi.
1. Kāds finansējums paredzēts šiem darbiem?
2. Kāpēc darbi uzdoti SIA “Saulkrastu komunālserviss”, kas līdz šim nespēj tikt galā ar saviem pienākumiem? Piemēram: joprojām nav pabeigts bedrīšu remonts asfalta segumā iebraucot Pēterupes ciematā; pēc pēdējas greiderēšanas Aveņu iela ir sliktakā stāvoklī nekā pirms tam.