Pie Baltās kāpas notiek/paredzēti plaši būbdarbi- kafejnīca, WC, ūdensvads, kanalizācija, mistiska gājēju infrastruktūra no Rīgas ielas 9A līdz Bērzu ielas 1A. Vai pašvaldība varētu ievietot plašāku informāciju par to visu: shēmas, attēlus, izmaksas, ieguvumus apkārtnes iedzīvotājiem, finansējuma avotus. Kā būs ar stāvvietām piesaistītajiem tūristiem? Kā tiks vākti atkritumi, lai apkārtne nebūtu piemēslota un pseido šķirošanas punkti setdien, svētdien vakaros un pirmdienas rītos neatgādinātu izgāztuvi, kur omulīgi rosās vārnas. Jā mani interesē apkārnes iedzīvotāju- nodokļu maksātāju ieguvumi. Ko pašvaldība piedāvās izdemolētā/privatizētā tenisa laukumu vietā Pļavas ielā 17.