Borisa un Ināras Teterevu fonds izsludina jaunu programmu “Nāc un dari! Tu vari”.Programmas mērķis – sniegt finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī vajadzības gadījumā sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.

Programmas ietvaros finansiālu atbalstu paredzēts sniegt Latvijas biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām, kuras:

  • sniedz atbalstu topošajām māmiņām un jaunajām ģimenēm; 
  • savā darbā īsteno iniciatīvas sociālajā, veselības, mūžizglītības, kultūras un apkārtējās vides pilnveidošanas jomā;
  • popularizē aktīvu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu dažādām iedzīvotāju grupām;
  • īsteno dzīvnieku aizsardzības pasākumus; 
  • radoši īsteno iniciatīvas dažādās kultūras jomās; 
  • sniedz nepieciešamos sociālos pakalpojumus vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.
 
Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Minimālā fonda piešķīruma (granta) summa – LVL 500; maksimālā summa – LVL 5`000. Vismaz 10% no kopējā projekta finansējuma veido vietējās pašvaldības vai citu organizācijas sadarbības partneru līdzfinansējums.
 
Projekta ilgums – līdz 24 mēnešiem.
 
Projektu pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā, sākot no 2013. gada 1. februāra.
 
Plašāka informācija par programmas nolikumu pieejama http://www.teterevfond.org 
 
Borisa un Ināras Teterevu fonds