Nemanot paskrējuši pirmie zinību mēneši un rudens brīvlaiks skolās. Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki kopā ar pirmklasniekiem atkārtoja drošības jautājumus, īpašu uzmanību vēršot uz ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, atstarotāju lietošanas nozīmi, uzvedību uz ielas un skolā. Aktuāla tēma sarunā bija savstarpējās attiecības un cieņa vienam pret otru.

 

Pie Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas pirmās klases skolniekiem viesojās Saulkrastu pašvaldības policijas administratīvās nodaļas vecākā inspektore darbā ar nepilngadīgajiem Evita Teice, kura pārbaudīja pirmklasnieku līdz šim apgūtās zināšanas par drošību un aktualizēja tēmu par savstarpējām attiecībām skolā, uz ielas un mājās. Inspektore pievērsa uzmanību iekšējo kārtības noteikumu ievērošanas svarīgumam skolā, lai pasargātu sevi un skolasbiedrus no nelaimes gadījumiem.

Pašvaldības policija katram pirmklasniekam dāvināja sporta maisiņu-atstarotāju ar īpašnieka vārdu uz tā.

Pašvaldības policija aicina arī skolēnu vecākus vēlreiz pārrunāt drošības jautājumus. Lai bērns skolā un ārpus mācībām justos drošs, pašvaldības policija iesaka vecākiem kopā ar bērniem izstrādāt rīcības principus visdažādākajām dzīves situācijām.