Pašvaldības policija atgādina:

pamatojoties uz Saulkrastu novada domes saistošiem noteikumiem Nr.SN 14/2015 (26.06.2015.) “Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā” nekustamo īpašumu īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, jāizvieto noteikumu prasībām atbilstošas ēku nosaukumu vai ēku numuru plāksnes.