Martā Saulkrastu pašvaldības policija saņēmusi 55 izsaukumus. Sastādīti 31 administratīvā pārkāpuma protokoli, tai skaitā 4 nepilngadīgām personām.

 

Saulkrastu pašvaldības policija atgādina Saulkrastu iedzīvotājiem, ka no 15. maija līdz 15. septembrim Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts dedzināt nobiras, lapas un nopļauto zāli, ko paredz Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīlī izdotie saistošie noteikumi Nr. SN 5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”.

 

Saulkrastu novadā tiks pievērsta pastiprinātu uzmanību nekustamo īpašumu īpašniekiem par nesakoptām teritorijām un nenopļauto zāli, kā arī kontrolēs kā tiek ievēroti Saulkrastu novada domes 2015.gada 26.jūnijā izdotie saistošiem noteikumiem Nr. SN 14/2015 „Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā”.

 

Sākoties siltam laikam, tiek pievērsta pastiprināta uzmanība par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu Saulkrastu novadā.

 

Ja tiek konstatēti kādi pārkāpumi Saulkrastu novadā, lūdzam informēt Saulkrastu pašvaldības policiju pa diennakts tālruni 67142525 vai 2544916.