Aprīlī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 60 izsaukumus par dažādiem pārkāpumiem, aizturētas 10 personas, 3 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 7 aizturētas savā dzīvesvietā.

 

Sastādīti 10 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un atrašanos sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, 2 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 2 protokoli par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, 4 protokoli par nesakoptiem nekustamajiem īpašumiem, kā rezultātā izveidojusies kūla.

Uzsāktas 30 administratīvās lietvedības – par sabiedriskas vietas piegružošanu, par nesakoptajiem nekustamajiem īpašumiem, kā rezultātā izveidojusies kūla, par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par ēku fasāžu bojāšanu.

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversme “Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem vai bojā gājušajiem dzīvniekiem.