Pašvaldības policija

Aprīlī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki saņēmuši 88 izsaukumus. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, 3 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 3 – savā dzīvesvietā, 1 gadījumā izsaukts dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieks, lai palīdzētu savainotam dzīvniekam.

Uzrakstīti 69administratīvā pārkāpuma protokoli: 53– par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 5– par neatbilstošas ēkas numerācijas plāksnes izvietošanu, par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kas rada kūlas veidošanos– 9protokoli, par apstādījumu bojāšanu– 1, par ceļa zīmes bojāšanu– 1protokols.

Uzsākta 31administratīvā pārkāpuma lietvedība: 7– par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma, 16– par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, kas rada kūlas veidošanos, 3– par nesakoptu teritoriju, 1– par sadzīves atkritumu izmešanu tiem neparedzētā vietā, 1– par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu, 1– par vides piesārņošanu, 2– par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu.