Aprīļa mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 47 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 2 personas, 4 personas tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,1 persona nogādāta savā dzīves vietā un 1persona nodota Valsts policijas ceļu policijas ekipāžai. Divos gadījumos pēc lūguma sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei.

 

Vienā gadījumā izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 43 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2 administratīvā pārkāpuma protokols par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai pludmalē, 29 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā un 2 administratīvā pārkāpuma protokoli par vecāku aprūpes pienākumu neveikšanu.

 

Uzsāktas 27 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par zemes apsaimniekošanas prasību nepildīšanu kā rezultātā izveidojusies kūla, par reklāmas izvietošanu bez saskaņojuma, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.