Pašvaldības policija

Augustā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 109 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 7 personas, četras nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, bet trīs – savā dzīvesvietā.

Noformēti 281 administratīvā pārkāpuma protokoli, 239 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 1 protokols par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 10 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 27 protokoli par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 2 protokoli par dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un divi protokoli par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Uzsākta 101 administratīvā pārkāpuma lietvedība – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas istabas dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Septiņos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem un savāktu bojāgājušos dzīvniekus.