Pašvaldības policija

Augustā Saulkrastu pašvaldības policijā tika saņemti 128 izsaukumi. Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 personas, 3 personas nogādātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku procesuālo darbību veikšanai, 1 persona – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 265administratīvā pārkāpuma protokoli: 190protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 7– par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, 1protokols par nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 4– par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1gadījumā izsaukts dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieks.

1 protokols par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentificēšanu (nemarķēšanu) un izvairīšanos no to uzskaites, 6 – par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, 51 protokols par atkritumu apsaimniekošanas Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 4 – par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu prasību pārkāpšanu, 1 protokols par sīko huligānismu.

Par dažādiem pārkāpumiem izteikti 3mutiski brīdinājumi.

Uzsāktas 52administratīvā pārkāpuma lietvedības: 24– par nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 28– par atkritumu apsaimniekošanas Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu.