Augusta mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 99 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 13 personas, kuras tika nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai. Vienā gadījumā pēc lūguma sniegta palīdzība NMPD brigādei.

 

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 483 administratīvā pārkāpuma protokoli, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu, 9 administratīvā pārkāpuma protokoli par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā, 42 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, 360 administratīvā pārkāpuma protokoli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, 14.protokoli par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, trīs protokoli par atpūtas kuģa iekārtojuma prasību neievērošana iekšējos ūdeņos un viens administratīvo pārkāpuma protokols par pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 137 administratīvā pārkāpuma lietvedība: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par ceļa aizsprostošanu, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, par atkritumu novietošanu tam neparedzētās vietās, kā arī par pakalpojumu sniegšanu bez Saulkrastu novada domes izsniegtas atļaujas.