Augustā Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 82 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, kuras nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai.

 

Sastādīti 227 administratīvā pārkāpuma protokoli, 2 protokoli par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, 4 protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu un 206 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 1 protokols par nenoslēgtu līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, 4 protokoli par mājas dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpšanu un 7 protokoli par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.

 

Uzsāktas 99 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par nekustamā īpašuma sakopšanu, par tirdzniecības noteikumu neievērošanu un par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju.

 

5 gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Ulubele” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.