Decembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 44 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 4 personas, 3 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai un viena persona savā dzīvesvietā.

Sastādīti 28 administratīvā pārkāpuma protokoli, 22 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 protokoli par teritorijas un piegulošās teritorijas nesakopšanu, 4 protokoli par mājas numerācijas plāksnes neatbilstību vai neesamību atbilstoši saistošo noteikumu prasībām.

Uzsāktas 85 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.

Divos gadījumos izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušajiem un savāktu bojāgājušos dzīvniekus.