Pašvaldības policija

Februārī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 31 izsaukumu, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 9 personas, 4 personas nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai, 3 personas savā dzīvesvietā, 1 persona nodota Valsts policijas Ceļu policijas darbiniekiem un 1 persona nogādāta sociālajā centrā „Gaiziņš”.

Sastādīti 36 administratīvā pārkāpuma protokoli, 21 protokols par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 8 protokoli par mājas numerācijas plāksnes neatbilstību vai neesamību atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, 3 protokoli par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, 3 protokoli par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu un 1 protokols par mājas dzīvnieku labturības pārkāpumu.

Uzsāktas 67 administratīvā pārkāpuma lietvedības – par līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, par mājas (istabas) dzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par teritorijas nesakopšanu un par ēku numuru vai nosaukumu plākšņu neizvietošanu pie nekustamā īpašuma.