Februāra mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki ir saņēmuši 28 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 6 personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 4 personas, 1 pesona par zādzības izdarīšanu, 5 personas tika nogādātas Rīgas reģionālās pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī tālāku darbību veikšanai,1 personas nogādātas savā dzīves vietā. 2 gadījumos pēc lūguma sniegta palīdzība neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādei un vienā gadījumā Valsts policijas Saulkrastu iecirkņa darbiniekiem.

Vienā gadījumā izsaukti dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.

 

Sastādīti 32 administratīvā pārkāpuma protokoli, 3 administratīvā pārkāpuma protokoli par teritorijas vai piegulošās teritorijas nesakopšanu, 1 administratīvā pārkāpuma protokols par smēķēšanu ja to izdarījusi nepilngadīga persona, 3 protokoli sastādīti par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā , 2 administratīvā pārkāpuma protokoli par mājas dzīvnieku labturības prasību pārkāpšanu, 2 administratīvā pārkāpuma protokoli par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas, viens protokols par nesaskaņotas reklāmas izvietošanu un 22 protokoli par nenoslēgtu līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.

 

Uzsāktas 135 administratīvā pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai piegulošās teritorijas nesakopšanu, par mājdzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par reklāmas izvietošanu bez saskaņojuma, par līguma neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma.